Примерни модели на счетоводно отчитане на застрахователните договори в съответствие с МСФО 17

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.