ЗДДС. Доставка на услуга с получател от Обединеното кралство от лице, регистрирано по чл. 97а

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.