ЗСч. ЗКПО. Относно липса на понятието "праг на същественост" в СС 38 - Нематериални активи

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.