Данъци и счетоводство

Нулеви авансови вноски и авансов дивидент – съвместими ли са?

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да даде отговор на въпроса доколко при посочени авансови вноски „0“ в Декларацията по чл. 87 а от ЗКПО за определяне на вида и размера на авансовите вноски (което е често срещана практика) е допустимо разпределянето на авансов дивидент за същия период.