Данъци и счетоводство

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (второ полугодие 2022 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Целта на настоящия материал  е предоставяне на информация относно създадената през второто полугодие на 2022 година практика по прилагането на различни норми от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).