Пример: Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка на вземане при нефинансови предприятия

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.