ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпроси във връзка с Приложение № 1

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 1 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.
 

Въпроси във връзка с Приложение № 3

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 3 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Въпроси във връзка с Приложение № 4

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 4 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Въпроси във връзка с Приложение № 5

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 5 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Въпроси във връзка с Приложение № 6

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 6 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Въпроси във връзка с Приложение № 8

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 8 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Въпроси във връзка с Приложение № 10

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Разгледани са особености, свързани с попълване на Приложение № 10 - ползване на данъчни облекчения.

Въпроси във връзка с Приложение № 13

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Систематизирани са някои най-често задавани въпроси във връзка с попълване на Приложение № 13 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.