ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2022 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат промените в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2022 г.