Оценка за наличие на контрол в съответствие с МСФО 10 Консолидирани финансови отчети

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.