ЗДДФЛ. Относно третиране изпълнението на парично задължение от длъжника чрез прехвърляне на недвижим имот на кредитора

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.