Данъци и счетоводство

Съдебна практика при определяне стойността на дружествени дялове при прекратяване членствено правоотношение в дружество с ограничена отговорност

Александра Атанасова, адвокат

 

Целта на материала е да представи обзор на съдебната практика относно определяне стойността на дружествените дялове при прекратяване на членствено правоотношение в дружество с ограничена отговорност.

Изготвяне на междинен счетоводен баланс за оценяване на дружествения дял на напускащ съдружник

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на материала е да се разгледат правилта за изготвяне на междинен счетоводен баланс за оценяване на дружествения дял на напускащ съдружник.