ЗЗД. Относно задължение за начисляване на лихва по непогасен заем след падежа при липса на анекс

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.