Данъци и счетоводство

ЗДДС. Относно класифициране доставката от колонки за зареждане на електромобили

ЗДДС. Въпрос. Дружество възнамерява да закупи зарядни станции (колонки за зареждане) на електрически автомобили, които ще бъдат разположени в собствен имот, от където електромобилите ще имат достъп да се зареждат с електрическа енергия. Зареждането на автомобилите ще се извършва на самообслужване чрез използване на специализирано уеб приложение.

 

Въпрос:

Как следва да се класифицира прихода с оглед облагане по ЗДДС - като продажба на стока (ел. енергия) или като продажба на услуга със зарядна станция?