Данъци и счетоводство

Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“,

Териториална дирекция Митница Пловдив

 

В „Държавен вестник“, брой 36 от 21.04.2023 г. бе обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, в сила от деня на обнародването му. Целта на материала е да запознае с направените промени.