Данъци и счетоводство

ЗДДС. Относно документиране услуги по настаняване в хотел при банкови преводи за резервация

ЗДДС. Въпрос. Дружество Х, регистрирано по ЗДДС в България, се занимава с хотелиерство. Дружеството получава пари, наредени от клиенти - физически лица, по банковата си сметка с основание – капаро или резервация за определен период (сумата може да е частична или за цялата стойност на престоя).


Въпрос:


Задължено ли е дружеството да приеме тези постъпления като авансови и съответно да издаде фактура за аванс с начислено ДДС, ако клиентът поиска или да си направи отчет в края на месеца за тези постъпления и пак да си начисли ДДС или подобни плащания може да не се третират като авансови и към момента на постъпление на сумата в банковата сметка да няма данъчно събитие по ЗДДС, което да налага начисляването на ДДС и да бъдат осчетоводени като разчет с клиенти?


Примерно - чак когато лицето ползва услугата по настаняването тогава да има данъчно събитие по ЗДДС, тогава да се издаде фактура или отчет, в които да се начисли ДДС и да се закрие плащането с разчета, където са осчетоводени предварително направените плащания по банков път.

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно документиране услуги по настаняване в хотел при закупуване на ваучер чрез Грабо

ЗДДС. Въпрос. Дружество Х, регистрирано по ЗДДС в България, се занимава с хотелиерство. Дружеството има договорни отношения с Грабо и други подобни сайтове. Клиентът закупува ваучер, плаща парите към Грабо чрез банков превод, карта, easypay и т.н.


Въпрос:

В момента на закупуване на ваучера чрез Грабо, примерно през м. април хотелът има ли задължение да издава някакъв документ или да отразява някакво авансово плащане при положение, че той реално не получава парите веднага от Грабо по банковата си сметка? Услугата ще се ползва примерно през м. май. Клиентът предоставя ваучера и съответно тогава би следвало да се издава касова бележка с плащане „ваучери“ или фактура с касова бележка и начин на плащане с ваучер, защото тогава клиентът ползва услугата и тогава се начислява ДДС, а не в момента когато бъде закупен ваучерът. Съответно плащането се закрива с разчета с Грабо.


Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно документиране услуги по настаняване в хотел чрез Букинг

ЗДДС. Въпрос. Дружество Х, регистрирано по ЗДДС в България, се занимава с хотелиерство. Дружеството има договорни отношения с Букинг. Клиентът заявява резервация през платформата на Букинг, след което прави плащането с карта в повечето случаи директно към Букинг. Примерно клиентът прави резервацията през м. март и тогава плаща към Букинг, услугата се ползва м. април и чак след това на база изтекъл месец (през м. май) Букинг превежда парите към сметката на хотела.


Въпрос:

 

Дружеството има ли някакви задължения да издава документ и да начислява ДДС към момента, в който лицето прави плащане към Букинг – в смисъл дали има задължение да издава касова бележка или пък да осчетоводява плащането като прави отчет за месец и да ги приема като авансови плащания? В смисъл дали първо самото плащане от клиента към Букинг е авансово за хотела и дали трябва да се отчита счетоводно или по-скоро счетоводно се отразяват нещата тогава, когато има реално ползване на услугата? 
 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт