Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – І част (м. януари - м. април 2023 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.