Данъци и счетоводство

Обзор на актуална съдебната практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (м. януари - м. април 2023 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Настоящият обзор на съдебната практика е изготвен на основание влезли в сила решения на Върховния административен съд за периода от 01.01.2023 г. до 30.04.2023 г. Обхванати са решения, в които са изразени становища по казуси, свързани с прилагането на норми от Закона за корпоративното подоходно облагане, както и норми от други данъчни и неданъчни нормативни актове. Поради значителния му обем, обзорът ще бъде публикуван в този и следващия брой на е сп. "Данъци ТИТА".