Относно размера на дневните командировъчните пари по реда на Наредбата за командировките в страната, който се третира като необлагаем доход

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.