Актуална практиката на НАП относно прилагане на ЗДДС при предоставяне за ползване на недвижим имот чрез Аirbnb и Booking

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.