Данъци и счетоводство

Преглед на решение на СЕС относно кумулативното прилагане на чл. 185 и чл. 186 от ЗДДС при нарушение на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС

Александра Атанасова, адвокат


Целта на материала е да запознае с решение на Съда на Европейския съюз от 04.05.2023 г. относно съответствието на правото на Европейския съюз при кумулативното прилагане на чл. 185 и чл. 186 от Закона за данък върху добавената стойност  при нарушение  на чл. 118, ал. 1 от същия закон.
 

Резюме и коментар по решение на СЕС относно корекция на ДК при бракуване или унищожаване на стоки

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Целта на материала е да запознае с решение на Съда на Европейския съюз от 04.05.2023 г. свързано с корекция на приспаданията на платения по получени доставки ДДС при бракувани стоки и последваща продажба като отпадъци  или унищожаване или изхвърляне, което е надлежно доказано или потвърдено. 

Резюме и коментар по решение на СЕС относно освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване

Даниела Даракчиева, данъчен експерт


 Целта на материала е да запознае с решение на Съда на Европейския съюз от 11.05.2023 г., свързано с освобождаване на доставките на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, извършвани от организации, признати за благотворителни от съответната държава членка, при доставки на услуги на данъчно незадължено лице в държава членка, различна от тази, в която е установен доставчикът.