Данъци и счетоводство

Счетоводно третиране на инвестициите в злато

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор


Целта на настоящата статия е счетоводното третиране на реално притежаваното инвестиционно злато като най-разпространена форма на инвестиране у нас.