Данъци и счетоводство

ЗДДС. ЗКПО. Относно фирмен автомобил, незаведен счетоводно, ползван от собственика само за лични нужди, последващо продаден

Казус. През 2017 година фирма закупува лек автомобил, който се ползва впоследствие само за лични нужди от собственика. Автомобилът не е заведен като ДМА, за него не са начислявани амортизации, не е теглено ДДС и не са ползвани никакви разходи. Фактурата не е осчетоводена. Сега собственикът иска да го продаде на много ниска цена.

 

Въпрос:

Как е правилно да се продаде автомобила, издава ли се фактура, начислява ли се ДДС, признава ли се приходът, в случай, че се издаде фактура за продажбата?

 

Отговор: Людмила Мермерска, Даниела Даракчиева