ЗСч. Относно възможността само закупуване на земя за ФЕЦ да се приеме за инвестиция по смисъла на § 1, т. 30, б. "в" от ДР

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.