ЗКПО. Относно регулиране на лихви по заеми по реда на чл. 43 между несвързани юридически лица

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.