Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, извършени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.