Данъци и счетоводство

Наредба № Н-18. Относно задължение за издаване на фискален бон от лице, извършващо хотелиерски услуги при плащане с карта на платформа

Наредба № Н-18. Въпрос. Ако лице, извършващо хотелиерски услуги, не е освободено от задължението за издаване на касов бон, но клиентът плаща с карта на платформа (например, Booking AirBnB), а платформата превежда сумите на лицето по банков път, възниква ли задължение за издаване на фискален бон?

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Относно задължение за издаване на касова бележка при получаване заплатени от клиенти суми в брой от каса на Изипей

Наредба № Н-18. Въпрос. Възниква ли задължение за издаване на касова бележка, когато доставчик на стоки и услуги получава заплатени от клиенти суми в брой от каса на Изипей?

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултант

НАП. Относно издаване на касови бележки при прием на плащания чрез платформа при търговия на дребно чрез online магазин

Представено е разяснение на приходната администрация относно издаване на касови бележки по Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин при прием на плащания чрез платформата Stripe при търговия на дребно.