Данъци и счетоводство

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (първо полугодие на 2023 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант


Целта на настоящото изложение е да предостави информация относно създадената през първото полугодие на 2023 година практика по прилагането на различни норми от Закона за корпоративното подоходно облагане.