Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (първо полугодие на 2023 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.