Данъци и счетоводство

Избрано от практиката на НАП по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на настоящото изложение е да предостави информация относно създадената през 2023 година практика по прилагането на различни норми от Закона за  данък върху добавената стойност.
 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (първо полугодие на 2023 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Целта на настоящото изложение е да предостави информация относно създадената през първото полугодие на 2023 година практика по прилагането на различни норми от Закона за корпоративното подоходно облагане.