ЗДДФЛ. Относно корекция на Справката по чл. 73, ал. 6 при начисляване на допълнително възнаграждение, отнасящо се за предходната година

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.