ЗДДФЛ. Относно посочване от основния работодател в Справката по чл. 73, ал. 6 на необлагаеми доходи по втори ТД

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.