Данъци и счетоводство

Някои често допускани грешки при счетоводното третиране на притежаваните криптовалути

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на статията е да се насочи вниманието към най-често допускани грешки при счетоводното третиране на притежаваните криптовалути, като едновременно с това с помощта на опростени примери се илюстрира правилното счетоводно третиране.