Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІ част (м. май - м. август 2023 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.