Данъци и счетоводство

Обзор на актуална съдебна практика по ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се представят интересни решения от актуалната съдебна практика, свързана с прилагането на ЗДДС.

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІ част (м. май - м. август 2023 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант
 

Настоящият обзор на съдебната практика е изготвен на основание влезли в сила решения на Върховния административен съд за периода от 01.05.2023 г. до 31.08.2023 г. Обхванати са решения, в които са изразени становища по казуси, свързани с прилагането на норми от Закона за корпоративното подоходно облагане, както и норми от други данъчни и неданъчни нормативни актове. Поради значителния му обем, обзорът ще бъде публикуван в три последователни броя на е сп. "Данъци ТИТА".