Данъци и счетоводство

Кратък преглед на промените в Търговския закон (продължение)

Александра Атанасова, адвокат

 

Целта на материала е да се разгледат промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, обнародван  в ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г. Доколкото промените засягат различни части в закона, те ще бъдат разгледани последователно в няколко броя на е-сп. „Данъци ТИТА“.