Данъци и счетоводство

Относно въпроси, възникнали във връзка с последните промени в Закона за ограничаване плащанията в брой

Александра Атанасова, адвокат

 

Целта на материала е да се отговори на някои въпроси възникнали в практиката, след последните промени в  промените в чл. 3 на Закона за ограничаване плащанията в брой, въведени с § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ. бр. 66 от 01.08.2023 г.).