Данъци и счетоводство

ЗКПО. Относно деклариране по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС на вземания от акционери – физически лица с несъществено участие

ЗКПО. Въпрос. Основната част от акциите в капитала на акционерно дружество (98%) са собственост на две юридически лица. Останалите 2 % от акциите са собственост на множество физически лица. Акционерното дружество има вземания от собствениците – физически лица.

 

Въпрос:

Следва ли акционерното дружество да декларира вземанията от своите акционери – физически лица, които имат несъществено участие – общо под 2% от капитала на дружеството?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС на потребителски кредити, предоставени и на персонала

ЗДДФЛ. Въпрос. Дружество, което е небанкова финансова институция, с основна дейност  финансов лизинг и отпускане на кредити, предоставя потребителски кредити, свързани с предмета на дейност на дружеството, които са парични заеми на клиенти, служители на дружеството. Следва ли тези данни да се посочват на основание чл. 123, ал. 10 от ЗДДС?

 

Отговор: Евгения Попова,  данъчен експерт

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС на непогасен заем, отпуснат на сина на собственика

ЗДДФЛ. Въпрос. ЕООД е предоставило заем по банков път на 18.11.2020 г. и 23.11.2020 г. на сина на собственика. Има сключен договор за паричен заем с определен лихвен процент. Заемополучателят е започнал работа в дружеството на 22.12.2020 г. и напуска на 22.03.2023 г. Към момента заемът не е върнат и се начисляват лихви.

 

Въпрос:

Трябва ли да се декларира заемът с декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант