ЗДДФЛ. Деклариране в Справкато по чл. 73 от ЗДДФЛ на съдружник, полагащи личен труд в дружеството като самоосигуряващо се лице

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.