Относно новото Приложение № 3 към Декларацията по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО, подавано от предприятията

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.