Данъци и счетоводство

Относно новото Приложение № 3 към Декларацията по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО, подавано от предприятията

 доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се разгледа новото Приложение № 3 в Декларацията по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО, като се систематизират възможните въпроси, които биха възникнали при неговото попълване от предприятия-платци на доходи.