Данъци и счетоводство

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно данъчно третиране на разходи за коледно парти на персонала

Казус. Управител на дружество иска да организира коледно парти за всички желаещи работници в дружеството. Разходите за консумацията ще бъдат за сметка на работодателя.

 

Въпрос:

Какво е данъчното третиране на този вид разход съгласно ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова

ЗДДС. ЗКПО. Относно безвъзмездно предоставяне на ваучери с цел реклама

Казус. Дружество А е собственик на търговско-развлекателен комплекс - МОЛ. Дружество Б е наемател на помещения в МОЛ-а, които използва за основната си дейност - кинопрожекции. Съгласно договора за наем дружество А предоставя помещенията за определен месечен наем, но срещу вземанията си за наем получава от своя наемател дружество Б ваучери за кинопрожекции. Ваучерите не носят търговското име или търговската марка на МОЛ-а. Единичната стойност на ваучерите е под 30 лев. Наемодателят и наемателят издават насрещни фактури – всяка от страните за своя предмет на доставка.

Дружество А предоставя ваучерите безвъзмездно на свои клиенти-наематели или на посетители в МОЛ-а като организира томболи, игри и конкурси. Печелившите получават ваучер за посещение на кинопрожекция по свой избор в МОЛ-а. Томболите се разиграват в социалните мрежи.

Предоставянето на ваучери на клиенти на МОЛ-а цели рекламен ефект - привличане на посетители и заздравяване на бизнес отношенията с наемателите.

 

Въпроси:

1. Има ли наемодателят право на данъчен кредит за ДДС, начислен във фактурите на наемателя?

2. Може ли да се счита разходът за ваучери за данъчнопризнат от гледна точка на корпоративното подоходно облагане?

3. Може ли да се приеме, че доставката на ваучери е свързана с разход за реклама за наемодателя и ДДС, начислен във фактурата от наемателя, може да се ползва като данъчен кредит, както и че самият разход (предоставянето на ваучерите на трети лица, които са ги спечелили на томбола) би могъл да бъде данъчнопризнат за целите на корпоративното подоходно облагане като разход за реклама?

 

Отговор: Ганка Петрова, Румяна Йорданова

ЗДДС. Наредба № Н-18. Относно дистанционни продажби на стоки чрез електронен магазин през платформите ETSY и Amazon на ФЛ

Казус. Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, продава стока от страната до крайни потребители - физически лица от страни от ЕС и САЩ чрез електронен магазин през платформите ETSY и Amazon с № EU. Оборотът на дружеството от вътреобщностни дистанционни продажби на стоки е под 10000 евро и то не е избрало да се регистрира по режим в Съюза.  Клиентът прави поръчка в електронния магазини в съответната платформа, заплаща стоката и стоката се изпраща до крайния клиент данъчно незадължено физическо лице на посочения от него адрес в съответната друга държава от ЕС или САЩ чрез пратка по куриер. Парите от клиентите постъпват по сметка в ETSI и Amazon. Дружеството няма информация как клиентът е извършил плащането на поръчката – дали неприсъствено с кредитна/дебитна карта или чрез превод по банкова сметка.

 

Въпроси:

1. Как се следи оборотът за регистрация по режим в Съюза до 10000 евро за календарната година?

2. Задължено ли е дружеството да издава документ за всяко плащане по поръчка или издава обобщен отчет продажби на 30 число за всички продажби през месеца?

3. Задължено ли е дружеството да декларира пред НАП, че има електронен магазин в платформите  ETSY и Amazon?

4. Задължено ли е дружеството да подава към НАП стандартизиран одиторски файл за всеки календарен месец?

 

Отговор: Ганка Петрова, Юлия Калчева