Данъци и счетоводство

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – ІІІ част (м. май - м. август 2023 г.)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Настоящият обзор на съдебната практика е изготвен на основание влезли в сила решения на Върховния административен съд за периода от 01.05.2023 г. до 31.08.2023 г. В тази трета последна част на обзора са включени решения на ВАС основно свързани с използване на разпоредбите на чл. 26, т. 1 и т. 2 от ЗКПО и мотиви, насочени към разширяване разбирането за прилагане на погасителна давност относно данъчни задължения по ЗКПО.