Данъци и счетоводство

Кратък преглед на промените в Търговския закон

Александра Атанасова, адвокат

 

Последният четвърти материал от поредицата, посветена на последните промени в Търговския закон проследява промените в производството по стабилизация на търговеца, а така също и регламента относно несъстоятелността на предприемача и погасяването на задължения на физически лица, предприемачи или еднолични търговци