Данъци и счетоводство

ЗДДФЛ. ТЗ.  Продажба на недвижим имот от трима наследника, придобит от наследен ЕТ, поет от единия от тях

Казус. ЕТ „Х „придобива през 1996 година апартамент (със статут на офис), който отдава под наем. Лицето почива през 2006 г . Наследници са съпругата и две деца. Децата подписват съгласия майката да придобие предприятието на ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС.


През 2023 година апартамента се продава. Нотариусът изисква продажбата да бъде извършена от трите лица – ЕТ и двете деца (пълнолетни).


За целите на ЗДДС сделката ще бъде освободена, защото купувач е физическо лице. За целта в момента тече процедура по промяна статута на имота от офис в апартамент. ДДС няма да се възстановява поради факта, че имотът е придобит преди повече от 26 години.

 

Въпрос:
Как трябва обаче да бъде обложен приходът при майката и предприятието на ЕТ, както и при децата?


Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗДДФЛ. Относно деклариране на дневните командировъчни пари на ЕТ съгласно чл. 73, ал. 1, т. 4

ЗДДФЛ. Въпрос. От 01.01.2024 изплатените дневни командировъчни пари по чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ ще трябва да се посочват в Справката по чл. 73, ал. 1, когато годишният им размер на физическо лице, превишава 1000 лв.

 

Въпрос:

Ще подлежат ли на деклариране дневните командировъчни пари на собственика на ЕТ съгласно цитираната разпоредба?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗОПБ. Относно възможност за санкциониране на скрито разпределение при ЕТ

ЗОПБ. Въпрос. Счита ли се, че собственик на ЕТ извършва скрито разпределение на печалбата и съответно би могъл да бъде санкциониран по ЗОПБ, ако взима пари от касата на ЕТ за лични нужди на стойност над 1000 лева.

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат