Пример: Разход, отчетен от доставчик за начислен от него или от органа по приходите ДДС

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.