ЗДДФЛ. Относно попълване на Приложение № 13 при продажба на лични вещи

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.