ЗКПО. Относно начислени разходи в полза на регистриран земеделски стопанин, облаган по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.