Данъци и счетоводство

ЗКПО. Относно начислени разходи за ваучери за храна по чл. 209 за м. декември, предоставени през м. януари

ЗКПО. Въпрос. Дружество определя размера на ваучерите за храна на база на отработен ден, като стойността на отработен ден е съобразена с максимално възможен размер на ваучерите за храна по чл. 209 от ЗКПО - за месец до 200 лв. на лице от персонала.

Ваучерите се начисляват месец за месец, но се изплащат през следващ месец, т.е. дължимите за м. декември ваучери се предоставят през м. януари.

 

Въпрос:

Следва ли да се извърши преобразуване по реда на чл. 42 от ЗКПО с начислени разходи за ваучери за храна за м. декември, предоставени през м. януари на следващата година?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗКПО. Относно начислени разходи в полза на регистриран земеделски стопанин, облаган по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ

ЗКПО. Въпрос. Дружество има търговски взаимоотношения с регистриран земеделски стопанин, облаган по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ като ЕТ. Разходи по фактури, начислени към края на 2023 г., са изплатени през 2024 г.

 

Въпрос:

Следва ли тези суми да се посочат в увеличение на счетоводния финансов резултат на дружеството по реда на чл. 42, ал. 1 от ЗКПО?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант