Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от ЗМИП (отнася ли се за лица, предоставящи счетоводни услуги и адвокати)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.