Данъци и счетоводство

Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от ЗМИП (отнася ли се за лица, предоставящи счетоводни услуги и адвокати)

Александра Атанасова, адвокат

 

Целта на материала е да запознае с Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 20.03. 2024 г. и да даде отговор на въпроса доколко тя се отнася  

отнася ли се за лица, предоставящи счетоводни услуги и адвокати.